16. nov. 2020 kl. 09:29

Informasjon om Covid19

Ingen påvist smitte i Måsøy kommune

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Ingen påvist smitte i Måsøy kommune

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Skyet 1
kommune våpen

17. Mai og Kulturprisen

Lag og foreninger som ønsker å være ansvarlig for 17. Mai arrangementet i 2014, kan sende inn søknad til kommunen på mail msw@masoy.kommune.no merket med  "17. Mai" innen 27.02.2014

 

 

Har du forslag på kandidat til kulturprisen 2014?

Kulturprisen kan deles ut hvert år, og skal være en honnør for særlig  innsats til det beste for kulturlivet i kommunen. 

Et begrunnet forslag til kandidat, sendes kulturkonsulenten innen  1. april 

 

Skjema