30. nov. 2020 kl. 09:47

Informasjon om Covid19

Informasjon fra beredskapsledelsen

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Informasjon fra beredskapsledelsen

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Skyet 1
Åpning av bibliotek_145x179

2015

Da er vi allerede kommet godt på vei inn i det nye året. Hverdagen har innhentet oss, og de lange gode jule- og nyttårsdagene er skrevet inn i historieboka. Vi har allerede brettet opp armene og er i full sving – alle med vårt.

Det er alltid noen som kommer innom ordførerens kontor for å slå av en prat, eller for å få svar på et eller annet. Dette synes jeg er hyggelig, og jeg spanderer gjerne en kopp kaffe med en sukkerbit til.

Nyttårsaften ble litt travel – om en kan si det slik. Grunnen til dette var stengt vei på grunn av manglende strøing. Dette ble selvsagt umiddelbart tatt opp med den som har ansvaret for veivedlikeholdet. Det er for øvrig beklagelig at veifarende skal bli sittende å vente i et døgn i Snefjord før veien blir farbar, og uten å få noen form for informasjon. Vegvesenet har bebudet et møte med oss her i Havøysund innen relativt kort tid, og vi vil da gå gjennom avtalene som er gjort. Dato for møtet er ennå ikke satt, men jeg regner med at det vil skje i løpet av første halvdel av februar. Kritikk mot strøing og brøyting har det alltid vært, men jeg velger å tro at de som skal utføre denne jobben gjør sitt beste for oss. Så kan vi selvsagt stille spørsmålet om «det beste» er godt nok.

«Bolyst» er et prosjekt som er igangsatt med støtte fra Staten, og som omfatter de fleste kommuner i landet. Det går i korte trekk ut på å integrere utenlandske statsborgere som er flyttet til oss gjennom bl.a. språkopplæring. Dette er et prosjekt som avsluttes innen utgangen av dette året og koordineres av Vest-Finnmark regionråd.  Sammen med vår egen prosjektkoordinator, Håkon Hals, var jeg på et fellesmøte i Hammerfest sammen med våre nabokommuner hvor vi gjorde opp status så langt, samtidig som «veien videre» ble staket ut.

Jeg har hatt møte med havnesjef og havnestyrets leder for å få en oversikt over situasjonen for havnene våre, og hvilke planer de arbeider med.

Sammen med rådmann og museumsbestyrer fikk jeg omvisning på Slippen en dag, og fikk fortalt at utbygging av slippen er nært forestående. Så her kommer det til å bli stor byggeaktivitet i tiden som kommer.

Et par ganger i året møtes vi i noe som kalles «Politiråd». «Vi» er i dette tilfelle ordfører, rådmann og lensmann. Her utveksler vi informasjon som er til nytte for hverandre. Kan jo nevne at politiet bl.a.  er opptatt av å få en trafikksikker buss-stopp, da parkeringen i veikrysset utenfor rådhuset, for å ta opp passasjerer, er trafikkfarlig.  Jeg har snakket med bussjåfør og vi er blitt enige om at bussen stanser utenfor Kroa ved avreise fra Havøysund og på kaia nedenfor Kroa ved ankomst Havøysund. Det er allerede merket med busstoppskilt på området.

Jeg har også vært en tur innom vaskeriet som ligger i det gamle Hygronorbygget. Her fikk jeg se hvordan denne bedriften fungerer både med utstyr og mannskap. En skikkelig flott arbeidsplass er det blitt.

Torsdag hadde vi en storslått markering da vårt nye bibliotek endelig ble offisielt åpnet. Jeg er litt skuffet over at Finnmark Dagblad heller ikke denne gang fant begivenheten stor nok til å være tilstede.

Dette la allikevel ingen demper på markeringen hvor de omkring 60 fremmøtte fikk servert kulturinnslag både fra barnehagen og kulturskolen. Ordfører sto for den offisielle åpningen og klippet den røde snoren som så pent var hengt opp for anledningen. Det ble tale både fra biblioteksjef, ordfører og fylkesbiblioteksjef. Etterpå vanket det kaker og saft til de yngste og kaffe til oss voksne.

Uken går mot slutten. Jeg ønsker dere alle ei god helg.

Gudleif

Skjema