30. nov. 2020 kl. 09:47

Informasjon om Covid19

Informasjon fra beredskapsledelsen

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Informasjon fra beredskapsledelsen

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Skyet 2
Gudleif Kristiansen og Kenneth Ruud_ingress

Åpnet digitalt klasserom i Måsøy

Her i Måsøy har vi åpnet et nytt, virtuelt kompetansesenter i det (også nyåpnede) Måsøy Folkebibliotek. Målet er å legge til rette for studier i lokalmiljøet, som tidligere var begrenset av lang reisetid. Det digitale klasserommet, som er gitt til kommunen av Eni Norge, inneholder et siste innen videokonferanse-teknologi

Utgangspunktet for initiativet er å gjøre det mulig å tilby kompetanseheving lokalt, for kommunens innbyggere, med mål om å bidra til nødvendig rekruttering til arbeidslivet og å integrere innbyggere som står utenfor arbeidslivet. Tilbudet vil også involvere språkopplæring rettet mot andelen innbyggere med fremmedspråklig bakgrunn og utdanning som ikke er tilpasset norsk arbeidsliv. 

Lokal kompetanseheving
 
Den nye digitale løsningen gir mulighet for direktesendt overføring av lyd og bilde, samt dokumenter og presentasjoner mellom undervisningsinstitusjoner og klasserommet i kommunen. Dette åpner nye muligheter for en rekke kurs-, skole- og universitetstilbud, uavhengig av geografi. Fram til nå har store avstander og lang reisetid begrenset slik undervisning for kommunens innbyggere. Utover dette vil rommet kunne bidra til å effektivisere ressursbruk og møtevirksomhet for kommunens ansatte og lokalt næringsliv.
 
Samarbeid med kommunen 
 
Klasserommet er etablert i Måsøy Folkebibliotek. Kommunen bidrar med egnede lokaler, mens Eni Norge står for det meste av det tekniske utstyret. Investeringen har en verdi på nærmere en million kroner. I tillegg er det lagt nytt høyhastighets fibernett.
 
Hilsen fra Universitetet i Tromsø
 
Torsdag 26. mars var det offisiell åpning av det digitale klasserommet i biblioteket. Tilstede på åpningen var Eni Norge, representert av Bjørn Bjørgve (samfunnskontakt) og Bård Dyrseth (koordinator for IKT), representanter fra kommunen og lokalt næringsliv. Ordfører i Måsøy, Gudleif Kristiansen, stod for åpningstalen der han meddelte at klasserommet sees på som et viktig verktøy for å fremme utvikling i kommunen. Under arrangementet ble det gjennomført en live demonstrasjon av utstyret, der prorektor for forskning og utviklingsarbeid ved Universitetet i Tromsø, Kenneth Ruud, sendte sine lykkeønskninger og fortalte om hvordan universitetet i dag tilrettelegger for fjernundervisning ved hjelp av virtuelle klasserom. Dessverre gjorde ikke teknologien det mulig å sende en bit av marsipankaken til Ruud i Tromsø, men hvem vet hva fremtiden vil bringe?

Bård Dyrseth og Gudleif Kristiansen_1.png

Bård Dyrseth og Gudleif Kristiansen_2.jpg
Gudleif Kristiansen og Kenneth Ruud_3.jpg

Skjema