16. nov. 2020 kl. 09:29

Informasjon om Covid19

Ingen påvist smitte i Måsøy kommune

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Ingen påvist smitte i Måsøy kommune

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Skyet 3
Måsøy logo_145x177

Årsbudsjett 2014 - Økonomiplan 2014-2017

I henhold til kommunelovens § 44 og 45 legges Måsøy formannskap sin innstilling til årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside og rådhuset.

 

 

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 skal behandles av Måsøy kommunestyre 19. desember 2013.

Årsbudsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017

Skjema