30. nov. 2020 kl. 09:47

Informasjon om Covid19

Informasjon fra beredskapsledelsen

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Informasjon fra beredskapsledelsen

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Sludd 1
Screen Shot 2013-11-05 at 06

Barn og unge - 20 % av befolkninga og 100 % av framtida!

I Måsøy kommune er vi opptatt av barnas oppvekstvilkår. Derfor deltar vi på Fylkesmannens ungesatsing: Sjumilssteget i Finnmark!

Sjumilssteget er et felles løft for å iverksette FNs barnekonvensjon i kommunene i Norge. Sjumilssteget handler om å konkretisere artiklene i barnekonvensjonen og gjøre kommunene i stand til å bruke disse når de planlegger og kvalitetssikrer sine tjenester til barn og unge.

Se hele barnet – også som ressurs
Barnas problemer er ikke inndelt i fagområder, forvaltningsnivå eller i kontorer. Utfordringen er derfor å se hele barnet og i tillegg å flytte kompetansen til barnet i stedet for barnet til kompetansen. Sjumilssteget har også et særlig fokus på at barn og unges stemme skal høres når framtidas lokalsamfunn skal formes.

De syv stegene i Sjumilssteget inneholder alle artiklene fra barnekonvensjonen, men det er opp til kommunene hva de vil satse på. For å finne ut hvor de skal legge trøkket, skal kommunen gjøre en egenanalyse. Les mer på www.sjumilssteget.no.Screen Shot 2013-11-05 at 06.45.20_550x308.png

Skjema