IMG_3577 (2)_145x109

Bilder fra markering av 8. mai i Havøysund

Måsøy kommune hadde i samarbeid med NIVO avd. Havøysund og menighetsutvalget invitert til markering av frigjøringsdagen og den nasjonale veteran dagen 8. mai.


  1 / 8 
 
HMF spiller opp på torget 
HMF spiller opp på torget
 


Markeringen var tradisjonen tro, og startet med at Havøysund Musikkforening spilte opp på torget, før man gikk samlet opp til Havøysund kirke. Her holdt ordføreren tale og la ned blomst ved minnebauta. Etterpå var det kaffe og kaker i menighetssalen.

Foto: Wenche Isaksen og Mette Olsen

Skjema