30. nov. 2020 kl. 09:47

Informasjon om Covid19

Informasjon fra beredskapsledelsen

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Informasjon fra beredskapsledelsen

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Skyet 1
Haakon Hals_145x109

Bolyst i Nord – ny prosjektleder

Måsøy kommune er deltaker i ”Bolyst i Nord”, som er et samarbeidsprosjekt mellom fem kommuner i Vest-Finnmark. Prosjektet har som målsetting å bidra til bosetting av utenlandsk arbeidskraft.

Prosjektet har følgende fokusområder; språkopplæring, bolig, sosialisering(integrering), etablering av kontaktpunkter og innsats rettet mot kvinner og barn.

Haakon Hals er ansatt som prosjektleder  for ”Bolyst i Nord” i 50% stilling. Prosjektet varer ut 2015. Vi ønsker Haakon velkommen med på laget og lykke til i jobben.

Les mer om prosjektet her: http://www.masoy.kommune.no/bolyst-i-nord.5197227-289284.htm

 

Haakon Hals 1.jpg

Skjema