16. nov. 2020 kl. 09:29

Informasjon om Covid19

Ingen påvist smitte i Måsøy kommune

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Ingen påvist smitte i Måsøy kommune

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Klarvær -1
kart eiterfjord øst_145x148

Detaljregulering av Eiterfjordbotn Øst - Kunngjøring av planvedtak

Reguleringsplan for Eiterfjordbotn øst ble vedtatt av Måsøy kommunestyre 16.10.2014. Vedtatt plan, bestemmelser, planbeskrivelse, saksfremlegg og planvedtak er lagt ut  ved Servicetorget på Rådhuset i Havøysund.

Kommunestyrets vedtak kan etter plan- og bygningslovens § 12-12 påklages til Fylkesmannen i Finnmark. Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Finnmark og sendes Måsøy kommune, Torget 1, 9690 innen 4 uker etter denne kunngjøring.

Eventuelle krav om erstatning og/eller innløsning må være satt fram skriftlig til Måsøy kommune innen 3 år, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Krav om erstatning og/eller innløsning skal sendes Måsøy kommune.

Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
Saksfremlegg kommunestyret
Planvedtak

Skjema