16. nov. 2020 kl. 09:29

Informasjon om Covid19

Ingen påvist smitte i Måsøy kommune

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Ingen påvist smitte i Måsøy kommune

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Skyet 1
eiendomsskatt_145x86

Eiendomsskatt 2016

I medhold av eiendomsskatteloven § 15 er offentlige eiendomsskattelister lagt ut til  gjennomsyn på servicekontoret.  Listene er også publisert her på kommunens hjemmeside.

Les mer her

Skjema