25. nov. 2021 kl. 13:14

Informasjon om Covid19

Råd og anbefalinger om tiltak for å begrense smitte av covid-19
Ring kommunenes koronatelefon (91 74 72 78), mandag til fredag fra kl 14.00 til 15.30 dersom du har spørsmål eller trenger råd/veiledning. Telefonen er ikke en legevaktstelefon og er kun betjent i ordinær dagtid.

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Råd og anbefalinger om tiltak for å begrense smitte av covid-19
Ring kommunenes koronatelefon (91 74 72 78), mandag til fredag fra kl 14.00 til 15.30 dersom du har spørsmål eller trenger råd/veiledning. Telefonen er ikke en legevaktstelefon og er kun betjent i ordinær dagtid.

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Skyet 1
Forsiden/Tjenester/Kultur og oppvekst/Etatsadministrasjon

Etatsadministrasjon for Oppvekstsektoren

Oppvekstsektor i Måsøy består av skoleverket, voksenopplæring, kulturskole, skolefritidsordning, barnehage, ungdomsklubb, forebyggende enhet og kulturkontoret.

Forebyggende enhet består av skolehelsetjenesten, PP-tjenesten, barnevernet og miljøterapeuten for barn og unge.

Følgende personer er ansatt i oppvekstadministrasjonen:

Arnstein Larsen Kommunalsjef Helse, oppvekst og velferd 47 61 11 86

Renee Beate Andersen

Virksomhetsleder oppvekst

462 80 255
Ann Sissel H. Larsen Helsesykepleier 908 39 659  
Ina Amundsen PPT 909 53 416
Lena Thomassen Barnevernskkonsulent 979 66 720
Annikken Johansen Barnevernskonsulent 966 25 750
Hanna Jacobsen Fritidsleder 966 34 227
Mathis Amundsen Miljøarbeider  
Ann Synnøve Hanse Prosjektleder tiltaksutvikler folkehelse 462 99 524
Sajjad Thathaal Kulturkoordinator 98 60 00 74

 
Hvem skal jeg kontakte ?
Oppvekstsjef er ansvarlig for sektorens virksomhet.

 Men ellers kan alle kontaktes vedr. saker innenfor hver enkelts ansvarsområde.

Skjema