25. mars 2022 kl. 12:47

Informasjon om Covid19

Oppdatert informasjon om covid vaksinering

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Oppdatert informasjon om covid vaksinering

Les mer...
Home/Employees/Finn ansattFinn ansatt
Name Title Phone Cell Fax

Bekketun

Maren Larsen Psykisk helse 46857708 .....
Mette Olsen Psykisk helse 95999236

Enhet for barn og unge

Ann Sissel H. Larsen Helsesøster 90839659
Anniken Johansen Barnevernskonsulent 96625750
Hanna Jacobsen Fritidsleder 96634227
Ina Leonhardsen PPT-Tjenesten 90953416
Jordmor Måsøy kommune Jordmor 90963697
Lena Thomassen Barnevernskonsulent 97966720

Formannskapskontoret

Bernth Sjursen Ordfører 47332407
Bjørg-Mette Giæver Konstituert Kommunedirektør 45377741
Lill-Iren Sjursen Kontorfaglært 47607845

Gunnarnes Skole

Edvin Johnsrud Lærer 46815451
Linn Myrvold Rektor 45330499
Robert Nicolaisen Lærer 90283576

Havnekontoret

Oddvar Simonsen Havnesjef 46928754 78424074
Vakttelefon Havnekontoret 90118987
Willy Johnsen Havnebetjent 46929416

Havøysund Skole

Annette Larsen Kontaktlærer 4. klasse 46815481
Benedikte Dybvand Kontaktlærer 8. klasse 90363648
Cathrin Mortensen Kontaktlærer 6. klasse 90640041
Espen Mikalsen Rektor 48134384
Frid Mikalsen Losa/Rådgiver 90368981
Gudrun Larsen Kontormedarbeider 47620481
Hilde Mathisen Kontaktlærer 10. klasse 90259123
Ilone Kristiansen Kontaktlærer 7. klasse 90283153
Inga Solli Hugsén Kontaktlærer 9. klasse 90360294
Kristine M. Håkenåsen Kontaktlærer 2. klasse 48480629
Linda Olsen Renholder 47625405
Linn Hoøy Kontaktlærer 1. klasse 90283153
Ruqiya Koser Kontaktlærer 5. klasse 90253024
Signe Helene Østervik Kontaktlærer 3. klasse 48480974
Thea Sofie Dahlum Nilsen Kontaktlærer 7. klasse 96634525
Tina Giæver Inspektør 90283594
lærerrom Havøysund skole 48182742

Helse, oppvekst og Velferd

Ann Jorunn Stock Prosjektleder 90550534
Arnstein Larsen Kommunalsjef Helse, Oppvekst og Velferd 47611186
Reneè Beate Andersen Virksomhetsleder Oppvekst 46280255
Siv Louise Berg Virksomhetsleder Helse 45330375

Helsesenter

Anne Amundsen Enhetsleder 48263079
Karoline Schmedling Fysioterapeut 48295417
Kjøkken Helsesenter 97618334
Sykeavd. 1 etg Skjermet enhet 95971201
Sykeavd. 1 etg korttidsavd. 47609224
Sykeavd. 2 etg Helsesenter 47608936
Vaktrom 78424116

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten Hovednr 784 24 142 78424141
Siw Johnsen Kontorfaglært 47607982
Stina Strande Enhetsleder hjemmetjenesten 90235996

Høtten barnehagen

Helene Seppola Styrer 90941312
Hysebua Høtten barnehagen 91558012
Kveitebua Høtten barnehagen 91534784
Seibua Høtten barnehagen 91557818
Torskebua Høtten barnehagen 91565022

IT-avdelinga

IT Support Hammerfest IT Support 78402010

Intern utvikling

Jonas Muhammad 40918290

Kirka

George Mathisen Kirkeverge 90750688
Laila Jåvold Sokneprest 97037343
Trond Elvebakk Kirketjener 94976273

Kulturskolen

Kelemen Matis Leder kulturskolen 95091826

Legekontoret

Laboratoriet Havøysund Laboratoriet 47610298
Legekontoret Havøysund 784 24 100 78424110

Måsøy Næring og Havn KF

Per Martin Fosmark Daglig leder 45375605

Måsøy folkebibliotek

Bibliotek skranken 46838176
Monica Glenna Konst. Biblioteksjef 48497805

NAV

Arbeidsgiver, lege og tiltaksarrangør 55 55 33 36
EURES +47 75 42 64 04
Hjelpemidler 55 55 33 36
Hovednummer 55 55 33 33
Internasjonale henvendelser +47 21 07 37 00
NAV AA-registeret 62 02 40 50
Pensjon 55 55 33 34
Teknisk brukerstøtte nav.no 800 33 166
Økonomisk rådgivning 800GJELD 800 45 353

Ressursgruppe kreftomsorg

Heidi C Johnsen Sykepleier 48099881
Therese Mathisen Sykepleier 94972936 ressurs_kreft@masoy.kommune.no

SFO

Lill-Tone Larsen 46280040
Tove Jensen 46280040

Samfunn og utvikling

Bjørg-Mette Giæver Kommunalsjef Samfunn og utvikling 45377741
Bjørn Harald Olsen Servicearbeider 96625305
Christian Schwan Servicearbeider 445330388
Hugo Benjaminsen Servicearbeider 46897430
Ottar Kaspersen Driftsoperatør VA 99581724
Robert Larsen Virksomhetsleder for Teknisk drift og utbygging 91711506
Stein Kristiansen Brannsjef/Avdelingsingeniør 41126769
Svein Henry Isaksen Servicearbeider 47418409
Teknisk Vakttelefon Vakttelefon 47417717
Tom Jacobsen Servicearbeider 99581723
Tom Sjursen Servicearbeider 95047270
VA ingeniør ingeniør VA-ingeniør 46280691
Viktor Mikkelsen Servicearbeider 95992975

Servicetorget

Isabelle Pedersen Avd. leder 47607975
Johanna Kautovuori Kontormedarbeider 45375993

Økonomikontoret

Anna Pires Økonomikonsulent 47607963
Arnt Ivar Pedersen Økonomisjef 96626281
Wenche Kristiansen Kontorfaglært 47607848