30. nov. 2020 kl. 09:47

Informasjon om Covid19

Informasjon fra beredskapsledelsen

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Informasjon fra beredskapsledelsen

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Skyet 1
FFK

Folkehelse og tilskuddsmidler 2014

Finnmark fylkeskommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og virkemidler som fylkeskommunen er tillagt.

Tilskuddsforvaltning er et viktig virkemiddel.

Mange av tilskuddsordningene har frivillige organisasjoner, lag og foreninger som målgruppe

Oversikt over tilskuddsordninger innen kultur- og folkehelseseksjonen for 2014:

Tilskudd til friluftslivtiltak (15. januar)

Tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv (1. februar)

Tilskudd til merking og gradering av stier og turløyper i Finnmark  (1. februar)

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og integreringstiltak (15. mars)

 

Vi oppfordrer alle lag, foreninger og organisasjoner om å søke tilskudd til sine prosjekter innenfor de forskjellige rammer.

Skjema