tufjord vannverk_145x109

Grunnvannsboring Tufjord vannverk

I forrige uke ble det boret 3 nye grunnvannsbrønner i Tufjord og resultatet ser så langt svært lovende ut. Prøvepumpingen viser at brønnene til sammen kan levere opp mot 100 m3 vann i døgnet. Med de 50 m3 vi har fra de 2 første brønnene, ser det ut som vi nå får en tilstrekkelig vannmengde til en brukbar vannforsyning.

Vi starter arbeidene med tilkobling av brønnene tirsdag 8. oktober og regner med å kunne prøvekjøre anlegget i løpet av den uken. Det vil ta et par uker til før vi har alt på plass med hensyn til automatisk styring, overvåkning osv. Men i løpet av oktober vil vi slik det nå ser ut, ha vannverket i Tufjord i full drift.

tufjord vannverk 500.jpg

Skjema