helse øvelse 1_145x96

Helsepersonell i Måsøy kommune med god akuttmedisinsk beredskap

Helsepersonell i Måsøy kommune med god akuttmedisinsk beredskap godt hjulpet av den avanserte Anne-dukken finansiert av Repvåg kraftlag sitt fond for samfunnsnyttige formål.

Ambulansepersonell, sykepleiere og leger her trener jevnlig sammen på akuttmedisinske prosedyrer. Kommunen har i samarbeid med Helse Finnmark jobbet aktivt for å bedre den prehospitale behandlingen. Det siste året har det vært internundervisning ukentlig innen akuttmedisin for helsepersonell i kommunen og ambulansepersonell fra Helse Finnmark. Kommuneoverlege Nam-Young Pak leder undervisningen. "Måsøy er en liten kommune, og vi får ikke den mengdetreningen med akutte tilfeller man ville ha fått på større steder. For å best mulig kunne håndtere akutte pasienter må vi derfor hele tiden øve på akuttbehandling."


En stor hjelp det siste året har vært den avanserte Anne-dukken kommunen fikk sponset av Repvåg Kraftlag. "Med den avanserte Lærdal-dukken kan så å si alle våre akuttmedisinske prosedyrer utføres på dukken, for mest mulig realistisk trening og øvelser. Realistisk teamtrening betyr mye for at det skal gå bra når det plutselig smeller."

 

For mer informasjon om det akuttmedisinske arbeidet i kommunen kan man kontakte kommuneoverlegen Nam-Young Pak.

 

helse øvelse 1.jpg

helse øvelse 2.jpg

helse øvelse 3.jpg

helse øvelse 4.jpg

helse øvelse 5.jpg

logo_repvaag.jpg

Skjema