30. nov. 2020 kl. 09:47

Informasjon om Covid19

Informasjon fra beredskapsledelsen

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Informasjon fra beredskapsledelsen

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Skyet 4
TV asjon 2015

Hjertelig takk

Komiteen ønsker å rette en hjertelig takk til alle dere som bidro til resultatet fra Måsøy kommune til TV-aksjonen 2015!!

Hjertelig takk til

  • alle bøssebærere i Havøysund, Snefjord. Måsøy, Ingøy og Rolsvøy.

  • alle bedrifter som ga gevinster til lotteriet

  • alle som hjalp til på Internasjonal Familiedag i samfunssalen lørdag 17.10

  • Sparebanken som telte og rapporterte inn pengene søndagen

  • Alle dere som tok lodd, kjøpte kake eller puttet penger på bøssene

Årets TV-aksjonskomite

 

Skjema