30. nov. 2020 kl. 09:47

Informasjon om Covid19

Informasjon fra beredskapsledelsen

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Informasjon fra beredskapsledelsen

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Skyet 1
kobberfjord _145x258

Høring - Søknad om ny lokalitet – Kobberfjorden - i Måsøy kommune

NRS Finnmark AS, Postboks 1154, 9504 Alta har søkt om ny lokalitet «Kråkeberget» 3600 MTB i Kobbefjorden i Måsøy kommune. Lokaliteten ligger innenfor område avsatt til akvakultur i kommuneplanens arealdel.

Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn hos Måsøy kommune, Servicetorget på Rådhuset i Havøysund og på kommunens hjemmeside www.masoy.kommune.no . Eventuelle merknader og innspill fremmes skriftlig og oversendes Måsøy kommune v/teknisk, 9690 Havøysund innen 22. februar.

Spørsmål til søknaden rettes til NRS Finnmark epost maria.sparboe@salmon.no eller tlf. 908 35353.

 

Se søknaden kobberfjord.pdfher

Skjema