30. nov. 2020 kl. 09:47

Informasjon om Covid19

Informasjon fra beredskapsledelsen

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Informasjon fra beredskapsledelsen

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Skyet 2
Kristianneset

Høring - Søknad om ny lokalitet - Kristianneset - Måsøy kommune

Cermaq Norway AS , org.nr. 961922976 har søkt om ny lokalitet «Kristianneset» 5670 MTB i Ryggefjord i Måsøy kommune.

Lokaliteten ligger innenfor område avsatt til flerbruk i kommuneplanens arealdel.

Søker: Cermaq Norway AS, Gjærbakknes, 8286 Nordfold.

Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn hos Måsøy kommune, Servicetorget på Rådhuset i Havøysund.

Les hele søknaden her

Skjema