16. nov. 2020 kl. 09:29

Informasjon om Covid19

Ingen påvist smitte i Måsøy kommune

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Ingen påvist smitte i Måsøy kommune

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Lett regn 4
bredbånd_145x134

Høringsuttalelser bredbåndsutbygging 2015

Måsøy kommune arbeider med å bedre muligheten for innbyggerne til å ha et godt og stabilt tilbud på digital kommunikasjon både gjennom fiber-, trådløs internett og mobilt nett.

Dagens samfunn baserer store deler av tjenestetilbud på at kunder av kommunen har tilgang på bredbånd. Det tilbud som ikke er sentrumsnært i Måsøy kommune er i dag utilfredsstillende, lav kapasitet og lav tilgjengelighet er årsaken.

Prioriterte områder vil være områder som ikke kom med i den allerede igangsatte bredbåndsutbyggingen i Måsøy kommune. Dette er:

  • Måsøya
  • Snefjord

Høringsfrist
For nærmere informasjon, Innleid konsulent Sigve Hansen Gusdal, mobiltelefon  90 71 82 10

Frist for innspill: 12. mai 2015

Innspill kan sendes på e-post til postmottak@ masoy.kommune.no og merkes "Høringsuttalelser bredbåndutbygging".

Høringen kunngjøres kun på Måsøy kommunes hjemmeside.

Om tilskuddsordningen fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Ordningen skal bidra til at alle husstander i Norge får et grunnleggende bredbåndstilbud av god kvalitet. Det er også mulig å få støtte til å øke kapasiteten på bredbåndet i områder hvor kapasiteten er lav, tilbudet er avgrenset, og det ikke ventes mer kommersiell utbygging i løpet av de nærmeste årene. Regjeringen har gitt Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i oppgave å administrere tilskuddsordningen og kommuner og fylkeskommuner kan søke innen fristen som er satt til 15. mai.

Vurderingskriterier
Kriteriene Nasjonal kommunikasjonsmyndighet legger til grunn for vurdering av søknaden er:

  • Antall nye husstander som får et bredbåndstilbud
  • Kostnadseffektivitet
  • Lokal med finansiering

 Kart Måsøya

Kart Snefjord

Skjema