16. nov. 2020 kl. 09:29

Informasjon om Covid19

Ingen påvist smitte i Måsøy kommune

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Ingen påvist smitte i Måsøy kommune

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Skyet 3
redningsvest 1_145x109

Høtten Barnehage fikk kr. 5000,- fra Havøysund Lions Club

Høtten Barnehage fikk kr. 5000,- fra Havøysund Lions Club – for å gå til innkjøp av redningsvester.  Vi takker så mye – og nå har vi tatt de i bruk.  Havøysund er en fiskerikommune, noe som betyr kai og hav - som igjen krever bruk av redningsvester. Vi ser frem til mange flotte turer på kaiene i Havøysund. Satsingsområdet vårt er ”Havøysundværingen”, og slagordet vårt er ” Med sansene på lur – utforsker vi Havøysunds natur, nærmiljø, fiskeri og kultur”.

Det innebærer at vi ønsker å gi barna førstehåndserfaringer i naturen, i nærmiljøet, med fiskeri og med kulturen. Barna skal aktivt ta del i; og ta i bruk fantasien, nysgjerrigheten, kreativiteten i møte med nye opplevelser og erfaringer – som igjen skaper læring. Vi jobber for at barna som kommer fra Høtten barnehage skal ha utviklet en sterk tilhørighet til sin hjemplass, til gruppa og at de skal føle stolthet over den kystkulturen de vokser opp i.

redningsvest 1.jpg

rednigsvest 2.jpg

redningsvest 3.jpg

redningsvest 4.jpg

redningsvest 5.jpg

 

 

 

 

 

Skjema