30. nov. 2020 kl. 09:47

Informasjon om Covid19

Informasjon fra beredskapsledelsen

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Informasjon fra beredskapsledelsen

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Skyet 2
8

Hovedstaden, statsråder og mere til

Denne uken har ordfører, sammen med Vest-Finnmark regionråd, vært på reise til hovedstaden.

Her fikk vi møte med Olje- og energidepartementet hvor vi bl.a. fikk informasjon om fremtidig ilandføring fra Johan Castbergfeltet til Nordkapp, 420 kV linje til Skaidi og utbygging av vindkraft i Vest-Finnmark.

 

I møte med Nærings- og fiskeridepartementet var det for Måsøys del kongekrabbekvoter og arealavgift for oppdrettsnæringen som var det viktigste.

Når det gjelder mulighetene for å få tildelt kvoter til måsøyfiskerne, var det dessverre lite positivt å hente fra fiskeriministeren.  Som det også har vært fra tidligere fiskeriministre. Jeg kan ikke la være å gi uttrykk for den skuffende holdning jeg, og regionrådet, ble møtte med da vi tok opp saken. Til tross for våre argumenter oppfordret hun faktisk våre fiskere til å flytte til Øst-Finnmark for å få kvoter!!

Dette grenser til arroganse i mine ører.

Jeg hadde for øvrig et «alenemøte» med leder for Næringskomiteen, Geir Pollestad (Sp), om krabbesaken. Her ble jeg positivt mottatt samtidig som han tok seg tid til å vise meg rundt i Stortingsbygningen.

Krabbesaken skal for øvrig behandles i Stortinget 16. juni – så kanskje det fortsatt er et lite håp.

I møte med Samferdselsdepartementet drøftet vi bl.a. Hurtigrutas fremtid og utbedring av Skarvbergtunnellen.

Revidert statsbudsjett som ble lagt fram denne uken ga ikke Måsøy kommune noen store overraskelser. At vi skal tildeles 193.000 kr. som kompensasjon for tapte skatteinntekter i år, ser jeg mest på som ….. nei jeg vil helst ikke si hva jeg mener om det!

At regjeringen heller ikke denne gang foreslår arealavgift fra oppdrettsnæringen, har jeg heller ingen forståelse for.

Brøytesesongen ble avsluttet 15. mai, men når jeg ser ut vinduet i dag kan nok hende at vi møter en brøytebil på Bakfjordhøyda enda noen dager fremover. Kom mai du skjønne milde.

Mandag 18. mai er det folkemøte på hotellet kl. 18.00. Her håper jeg så mange som mulig vil møte opp for å få informasjon om kommunereformen som diskuteres over det ganske land for tiden. Skal vi slå oss sammen med andre, eller skal vi fortsatt være «herre i eget hus» også i fremtiden?

Men dagen før det er det tid for den store feiringen. 17. mai er like om hjørnet, og i år er det 70 år siden vi igjen kunne feire dagen i et fritt land etter å ha vært okkupert av en fremmed makt i over 5 år.

 

Jeg ønsker dere alle en riktig flott nasjonaldag.

 

Hilsen Gudleif

  8.. mai artikkel.jpg

Skjema