18. jan. 2022 kl. 14:06

Informasjon om Covid19

Info vedr. smitteutbruddet i Høtten barnehage
Ring kommunenes koronatelefon (91 74 72 78), mandag til fredag fra kl 14.00 til 15.30 dersom du har spørsmål eller trenger råd/veiledning. Telefonen er ikke en legevaktstelefon og er kun betjent i ordinær dagtid.

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Info vedr. smitteutbruddet i Høtten barnehage
Ring kommunenes koronatelefon (91 74 72 78), mandag til fredag fra kl 14.00 til 15.30 dersom du har spørsmål eller trenger råd/veiledning. Telefonen er ikke en legevaktstelefon og er kun betjent i ordinær dagtid.

Les mer...
Home/Tjenester/Selvbetjening/Planer/Statlige planer

Statlige planer

Her finner du linker til noen viktige planer som berører nasjonale, regionale og lokale forhold i hverdagen.

Eksempel på aktuelle planer er Nasjonal transportplan, Nasjonal strategi for bærekraftig utvikling, Regjeringens handlingplan for økt sikkerhet og beredskap langs kysten osv.

 

Link til statlige planer og publikasjoner

Skjema