16. nov. 2020 kl. 09:29

Informasjon om Covid19

Ingen påvist smitte i Måsøy kommune

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Ingen påvist smitte i Måsøy kommune

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Delvis skyet 0
rad_ingress

Influensatid og ruskevær

Den siste tiden har vært spennende på mange måter. Ruskevær over lang tid har kanskje begrenset muligheten for trimturer for de som er ivrige på den fronten. For andre har begrensningen heller vært at influensaen har grepet tak i kroppen. Ordføreren fikk føle det siste med sofasliting nesten hele forrige uke. Men heldigvis var det VM på ski, så det ble ikke så kjedelig å ligge i feber hjemme alene all den stund våre idrettsutøvere gjorde nesten rent bord i Falun.

rad_artikkel.jpg

Den 23. februar var det formannskapsmøte med innstillinger til kommunestyremøte den 19. mars, hvor det bla. legges opp til nye satser for utleie av kommunale lokaler som Polarhallen, Samfunnsalen mv. Administrasjonen har også lagt frem innsparingstiltak på til sammen 1,3 millioner kroner som kommunestyret skal ta stilling til. Her må jeg få berømme administrasjonen for vel utført jobb.

Dagen etter hadde rådmannen og jeg møte med representanter fra Lillefjord Bygdelag og hytteforening i forbindelse med at det forrige uværet har revet pappen av grendehuset. Dette skal vi selvsagt få reparert, samtidig som vi tilbyr grendelaget om å overta bygningen vederlagsfritt og i den stand den befinner seg i dag. Om de godtar tilbudet gjenstår å se.

Fisket har vært jevnt over godt den tiden været har gitt fiskerne mulighet til å drifte, og mange av oss har fått «mesket» oss med skreimølje. Dette er jo ett av vinterens høydepunkt.

En av sakene som har preget nyhetsbildet den siste tiden er Fylkesmannens manglende oppfølging av barnevernsinstitusjonene siden 2011 på grunn av manglende ressurser. Dette er trist lesning som bør gi oss tid til ettertanke. Barn og barns rettigheter er hjemlet i Barnekonvensjonen, og for de som av en eller annen årsak havner utenfor det familiære er det ekstra viktig å få nødvendig oppfølging. Barna er vår fremtid og de skal vi alle skjerme om for å trygge deres fremtid. Jeg håper Fylkesmannen får tildelt de ressurser som skal til i denne sammenheng. Det fortjener barna.

Ordføreren får nå og da telefonhenvendelser om dette og hint. Det være seg manglende brøyting, manglende strøing, lagret materiale som ligger i veien for andre, at det ikke er toalett på bussen eller tilgang til barnesete, og mange andre ting som kan synes som bagateller for noen, men som er viktig for den det gjelder. Jeg prøver så godt jeg kan å følge opp alle slike henvendelser og sender dem videre dit de hørere hjemme i håp om at det blir bedre. Har forresten fått tilbakemelding på at vi nå har fått buss med toalett, så det nytter å si ifra. Men jeg får også telefoner som forteller om god brøyting og strøing, og om innbyggere som gir uttrykk for tilfredshet innenfor enkeltområder. Det er jo så lett å kritisere, men du verden som det hjelper når noen forteller at de er fornøyd.

På oppslagstavla på Koopen ser jeg at Skiklubben sliter med å få besatt styreverv. Det er dessverre ikke bare Skiklubben som opplever dette for tiden. Hva er det som gjør at vi ikke vil engasjere oss lengre, enten det er i frivillige organisasjoner eller politisk arbeid? Dersom «noe skal skje» er det viktig at vi sammen engasjerer oss i det frivillige arbeidet som betyr så mye for alle oss. Hvem skal gi ungene et skitilbud om Skiklubben ikke lengre er der? Hvem skal gi ungene tilbud om Idrettslaget faller bort? Hva om vi mister Musikkforeninga? Hvem skal arrangere 17. mai om ingen vil være med i komiteen? Jeg er litt bekymret for at det frivillige dugnadsrettede arbeid skal forsvinne. I så fall er det ditt og mitt ansvar. Tenk over det når du blir forespurt om å delta.

Det våres i våre arktiske områder. Kanskje noe tidligere enn forventet denne gang. Men så er det da slik at når veiene blir snø- og isfrie kommer hullene frem. Dette må vi nok bare finne oss i, men til sommeren starter arbeidet med asfaltering av Strandgata, og i denne forbindelse håper vi også å få gjort noe med de kommunale veien i Havøysund som er moden for vedlikehold.

Av værmeldingen ser det ut til at vi går mot ei vindfull helg – igjen. Men det er da mye moro en kan finne på innendørs, ikke sant?


Hilsen Gudleif

Skjema