vaksine_145x104

Influensavaksine

Ny sjanse for å få tatt influensavaksine i Måsøy kommune.

Helsestasjon, Havøysund

Mandag 13/10-14 kl 09.00 - 15.00

De som er bosatt i distriktet bes ta kontakt  med helsesøstertjenesten på tlf 78 42 40 41 eller 45 80 43 12

Personer i disse gruppene anbefales spesielt å ta influensavaksine:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke(2 og 3 trimester)
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk luftveissykdom
  • kronisk hjerte og karsykdom
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt infeksjonsforsvar
  • svært alvorlig fedme (BMI over 40)
  • annen alvorlig eller kronisk sykdom etter individuell vurdering av lege

Influensavaksinen kan redde liv og bevare din helse. Vaksinen koster kr 100,-

Skjema