16. nov. 2020 kl. 09:29

Informasjon om Covid19

Ingen påvist smitte i Måsøy kommune

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Ingen påvist smitte i Måsøy kommune

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Skyet 6
Lege_145x96

Informasjon om Ebolavirussykdom fra kommunelegen i Måsøy kommune

Det er økende uro for ebola, men risikoen for ebola-smitte i Norge er svært lav. Ebola er en virussykdom som smitter gjennom direkte kontakt med blod og kroppsvæsker fra personer som er syke. Ebolavirussykdom smitter ikke i inkubasjonstiden.

Ved utbrudd rammes særlig familiemedlemmer til syke, helsepersonell som har behandlet syke og personer som steller døde. Vanlige turister er lite utsatt for smitte. Ebola er en sjelden sykdom, også i områdene hvor det pågår utbrudd.

Symptomer
Symptomer på ebolavirussykdom er rask utvikling av høy feber, sterk hodepine, slapphet, muskelsmerter, sår hals etterfulgt av oppkast, diaré, utslett og nedsatt nyre- og leverfunksjon i løpet av 3 – 5 dager. Senere kan det oppstå indre og ytre blødninger i alvorlige tilfeller. Tiden fra smitte til symptomer (inkubasjonstiden) er mellom 2-21 dager, vanligvis 8-10 dager. I denne perioden kan man ikke smitte andre.

Diagnostikk
Ebolavirusinfeksjon diagnostiseres ved hjelp av blodprøve. Det er ikke hensiktsmessig å teste personer som ikke har symptomer på ebolasykdom. Testing for ebola gjøres etter nærmere vurdering av lege.

Hvordan forholde seg ved mistanke om ebolasmitte?
Det er svært lav risiko for at ebolavirussykdommen skal spres i Norge. Mange tilstander har de samme symptomene som ebolasykdom i tidlig stadium. Det er derfor viktig at en vurderer om det i det hele tatt har vært noen mulighet for smitte av denne sykdommen. Dersom man har vært i områder hvor det er utbrudd av ebola (www.fhi.no) og man har symptomer på ebolavirussykdom skal man ikke møte direkte på helsesenteret, men først ta telefonisk kontakt med lege/legevakt. Informer legen om hvor du har vært.

For mer informasjon, se www.fhi.no/tema/ebola
 

Skjema