30. nov. 2020 kl. 09:47

Informasjon om Covid19

Informasjon fra beredskapsledelsen

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Informasjon fra beredskapsledelsen

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Sludd 1
skatt[1]_145x95

Informasjon om eiendomsskatt 2014

I forbindelse med kommunestyrets vedtak om å innføre eiendomsskatt fra 1.1.2013, sendes faktaskjema om grunnlag og takst ut til alle hjemmelshavere. Kommunestyret vedtok i møte den 19.12.2013 å videreføre eiendomsskatt i Måsøy kommune f.o.m. 01.01.2014. I medhold av eiendomsskatteloven § 2 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2014, jf. eiendomsskatteloven § 3 f):

Faste eigedomar i klårt avgrensa område som heilt eller delvis er utbygde på byvis eller der slik utbygging er i gang og på verk og bruk og annan næringseigedom i heile kommunen

Eiendomsskattesatsen er 4‰ (fire promille)

For boligdelen av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 0 kroner av takstverdi.

I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav c i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.

Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer i 2014 og følge kommunale avgifter.

Ved taksering og utskriving av eiendomskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

Klage
Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen 6 uker fra faktaskjema er sendt til eierne. Den må inneholde gårds- og bruksnummer og en nærmere begrunnelse for hvorfor en mener den fastsatte taksten er feil.

KLAGEFRIST ER 14.04.2014

Klagen kan sendes: Måsøy
                                 v/ eiendomsskattekontoret
                                
Torget 1
                               
 9690 Havøysund                       

Kontakt oss
For mer informasjon, se
www.masoy.kommune.no , send en e-post til  eiendomsskatt@masoy.kommune.no eller ring 78 42 40 23.

Skatteliste 2014

Skjema