Måsøy logo_145x177[1]

Informasjon vedr. bemanningssituasjon

Rådmannen har sluttet og hadde sin siste arbeidsdag 13.02.14. I tillegg står stillingene som økonomisjef og teknisk sjef  ubesatte. Følgende tiltak er derfor iverksatt som en midlertidig løsning:

  • Ann Jorunn Stock er konstituert som rådmann inntil ny er på plass. Dette vil nødvendigvis ta noe tid, kanskje 4-5 måneder.

  • Tidligere økonomisjef Lill Torbjørg Leirbakken bistår kommunen på timebasis.

  • Stein Kristiansen er konstituert som teknisk sjef fra 17.02.14.

Mange ubesatte stillinger vil nødvendigvis få konsekvenser. Men det er et mål at både ansatte i Måsøy kommune og alle de som mottar tjenester fra oss skal bli så lite berørt som mulig.

 

 

 

Skjema