barnehage_145x97

Informasjon vedr. foreldrebetaling for barnehageplass

Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Endring av foreldrebetalingen ble bestemt 17.04.15 i Stortinget og trår i kraft 01.05.15. Oppgjøret med nye betalingssatser for de som har bruttoinntekt under kr. 473 000 (selvangivelse 2014) vil gjøres opp innen utgangen av august.

Dette gjelder kun de som har samlet skattepliktig kapital- og personinntekt under kr. 473 000. For foresatte som har barnehageplass pr. 01.05.2015 må man levere søknad om redusert betaling innen 15. mai for å få redusert betaling fra 01.05.15.

 

For andre: Søknad om redusert betaling må leveres innen 1. juni for de barna som starter til høsten, ellers fortløpende. Søknadsskjema fås i Høtten Barnehage, Servicetorget på rådhuset og på kommunens hjemmeside.

 

Informasjon vedr foreldrebetaling

 

Søknadsskjema for redusert betaling i Høtten barnehage

 

Skjema