30. nov. 2020 kl. 09:47

Informasjon om Covid19

Informasjon fra beredskapsledelsen

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Informasjon fra beredskapsledelsen

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Skyet 0
bilde4

Kommunereformen i Måsøy kommune

Kommunestyret i Måsøy vedtok i november 2013 å starte arbeidet med kommunereformen. Formannskapet, rådmann og etatsledeer ble valgt som styringsgruppe. Stortingets flertall har vedtatt at kommune har en utredningsplikt og fylkesmennene skal følge opp kommunene slik at det skjer.  Arbeidet i Måsøy er allerede godt i gang. Det overordnede målet er bedre – og likeverdige tjenester til befolkningen.

Styringsgruppen ønsker å involvere befolkningen i kommunen i dette viktige arbeidet. Derfor vil vi framover bruke hjemmesiden til informasjon, både om statlige føringer og det interne arbeidet som gjøres her i kommunen.  Det vil komme en egen fane ”Kommunereformen”, der vi løpende vil legge ut relevant informasjon. Så følg med.

bilde.JPG

bilde2.JPG

bilde1.JPG

bilde3.JPG

 

Skjema