30. nov. 2020 kl. 09:47

Informasjon om Covid19

Informasjon fra beredskapsledelsen

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Informasjon fra beredskapsledelsen

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Skyet 1

Kommunestyremøte 7. mai 2020

Kommunestyret i Måsøy avholder møte torsdag 7. mai kl. 09.00.

Møtet avholdes som fjernmøte i h.h.t Kml. § 11-7 og forskrift av 13.03.20.

Sakspapirene kan du lese her

Skjema