Kongeparets besøk i Havøysund ble en folkefest !

Da HM Kong Harald og HM dronning Sonja ankom fotballbanen i Havøysund kl. 16.00 den 16. juni var det klart for folkefest. Og denne dagen ble virkelig det, en stor folkefest. Været vær fint, det var pyntet til fest og befolkningen var møtt fram for å ta i mot kongeparet. 
 


  1 / 27 
 
Kongeskipet ankommer Havøysund 
Kongeskipet ankommer Havøysund
 


Det var varierte kulturinnslag med Havøysund Musikkforening, skolekor, barn fra kulturskolen som hadde innslag om "Fruen på holmen", Kirsten Wollan sang og museumsbestyrer Per Christian Burhol fortalte om kong Ludvig Fillips besøk til Måsøy.

Tor-Bjarne Stabell gjorde en utmerket jobb som konfransier og holdt tidsrammen.

HM Kong Harald holdt tale. Det samme gjorde ordfører Gudleif Kristiansen. Han overrekte også gave til kongeparet, som  besto av en samling av alle utgavene av Ultima Thule, samt en miniatyr vindmølle.

Når kongeparet forlot fotballbanen for å få omvisning på NOFO sitt depotbygg, var det kaffe og kaker i teltet på fotballbanen for de fremmøtte.

Etter omvisning ved NOFO bygget, bar det videre til fiskerikaia hvor kongeparet ble møtt av Tobø Fisk AS og representanter fra fiskarlaget. Her fikk kongeparet informasjon om fiskeforedling og hvilken betydning fisken har for en fiskerikommune som Måsøy.

Kongeparets besøk i Havøysund ble avsluttet med middag på Arctic View for inviterte gjester kl. 20.00, hvor kongeparet fikk overrekt en folkegave i form av et maleri av Martha Sofie Simonsen. Det ble en fin avslutning med god mat  og hyggelig selskap. Kongeparet ga uttrykk for å ha hatt en flott opplevelse av besøket i Måsøy kommune.

 

Foto: Roy Karstein Jensen

 

Skjema