18. Jan 2022 kl. 14:06

Informasjon om Covid19

Info vedr. smitteutbruddet i Høtten barnehage
Ring kommunenes koronatelefon (91 74 72 78), mandag til fredag fra kl 14.00 til 15.30 dersom du har spørsmål eller trenger råd/veiledning. Telefonen er ikke en legevaktstelefon og er kun betjent i ordinær dagtid.

Les mer...
18. March kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Info vedr. smitteutbruddet i Høtten barnehage
Ring kommunenes koronatelefon (91 74 72 78), mandag til fredag fra kl 14.00 til 15.30 dersom du har spørsmål eller trenger råd/veiledning. Telefonen er ikke en legevaktstelefon og er kun betjent i ordinær dagtid.

Les mer...
Home/Tjenester/Helse og omsorg/Legekontoret

Kontaktinformasjon

Her finner du kontaktinformasjon, åpningstider, og legekontorets tjenester i resepsjon og på laboratoriet.

Kontaktinformasjon:

Telefon dagtid: 78 42 41 00
Legevakt hele døgnet 116117
Øyeblikkelig hjelp: 113
Telefaks:   47 78 60 83 83

Åpningstider:  Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Telefontid: Mandag - fredag kl. 08.30 - 13.00

Laboratoriet på legekontoret er åpen fra kl 08.30 - 15.30 alle hverdager


Ansatte på legekontoret:

Therese Ursula Hildan Kommuneoverlege
Ola Vassbø Kommunelege 2
Wenche Isaksen Kontorfaglært resepsjonen
Kim-Leo Jensen Resepsjon/administrasjon
Turnuslege 1/LIS1  
Turnuslege 2/LIS1  
Stina E. Andersen Sykepleier laboratoriet

Våre tjenester i resepsjonen :

            * Bestilling av legetime

            * Bestilling av medisiner

Våre tjenester på laboratoriet :

            * Kontroll av urin

            * Måling av blodtrykk

            * Blodprøver

            * Fjerne sting

            * Sårstell

            * Øreskylling

På legekontoret i Havøysund tilbyr vi digitale tjenester via helsenorge.no. Du kan logge inn på Helsenorge.no og bestille time, fornye resept, eller starte e-konsultasjon. For mer informasjon om e-helse trykk her

E-mail this  Print this