16. nov. 2020 kl. 09:29

Informasjon om Covid19

Ingen påvist smitte i Måsøy kommune

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Ingen påvist smitte i Måsøy kommune

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Skyet -2
omsorg

Ledig stillinger - Pleie og omsorg

Pleie- og omsorgstjenesten i Måsøy kommune har følgende ledige stillinger:  

- 2 x 50 % stillinger som helsefagarbeider i hjemmetjenesten. Stillingene er faste.
- 60 % stilling som helsefagarbeider i hjemmetjenesten, 1 års svangerskapsvikariat.
- Dersom interne søkere tilsettes kan det bli ledig inntil to stillinger som hjemmehjelp i hjemmetjenesten (50 % og 60 % stilling)

Alle stillingene er i turnus med arbeid hver 3. helg.

- 50 % stilling som renholder på Havøysund helsesenter. 

Arbeidstid: kun dagarbeid.
 

Kontaktpersoner:
Avdelingssykepleier i hjemmetjenesten Arnstein Larsen, ala@masoy.kommune.no , tlf. 78424145 / 90052183
Avdelingssykepleier helsesenter: Ann Sissel Henriksen, ash@masoy.kommune.no , tlf. 78424112 / 95177605

Søknad sendes:
Måsøy kommune v/helse- og omsorgssektor, Torget 1, 9690 Havøysund
Søknadsfrist: 29.04.15 

Skjema