30. nov. 2020 kl. 09:47

Informasjon om Covid19

Informasjon fra beredskapsledelsen

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Informasjon fra beredskapsledelsen

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Lette snøbyger 1
Måsøy i Vekst  155_145x97

Måsøy i Vekst KF

Som de fleste kjenner til har Måsøy kommune status som omstillingskommune. Dette gir grunnlag for ekstra innsats for utvikling og vekst i Måsøysamfunnet. 

Omstillingsarbeidet ledes av styret i Måsøy i Vekst KF. Styret har gjennom de siste månedene arbeidet med omstillingsplan og handlingsplan , som 13. mars ble behandlet og godkjent i kommunestyret.

Styret takker alle som har bidratt så langt i omstillingsarbeidet. Tilbakemeldinger, deltakelse og engasjement fra næringsliv og befolkningen i Måsøy lover godt for fortsettelsen. Den mest avgjørende faktoren for fremtiden og utviklingen i Måsøysamfunnet er menneskelig deltakelse og innsats.

Omstillingsplanen kan du lese her

Måsøy i Vekst  155_500x333.jpg

Omstillingsstyret Måsøy i Vekst KF

Fra venstre: Sigurd Larsen (styreleder), Terje Olsen, Ann Synnøve Hansen (nestleder), Bernth Sjursen, Irene Ramberg Eliassen, Tor-Bjarne Stabell, Kristine Jørstad Bock.

 

Tekst og foto: Gunn Heidi Henriksen

Skjema