30. nov. 2020 kl. 09:47

Informasjon om Covid19

Informasjon fra beredskapsledelsen

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Informasjon fra beredskapsledelsen

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Delvis skyet 1
bøker[4]_145x132

Måsøy kommune er i gang med forberedelser til ”nytt bibliotek”.

Kommunen har inngått leieavtale med ”Bygginvestorer II DA” om leie av lokaler til bibliotekdrift. Lokalet er i bygningen hvor Sparebank1 har sitt virke i Strandtgt 158. Leieavtalen går ut på at Måsøy kommune skal overta lokalet fra 01.04.14 Utleier vil stå for oppussing og omgjøring av lokalet til bibliotekformål.

En arbeidsgruppe bestående av sektorledere for teknisk og oppvekst, IT-konsulent, rådmann og biblioteksjef har jobbet med biblioteksaken siden tidligere i høst. For tiden jobbes det nå med å få oversikt over hva som må investeres i av utstyr og inventar, og innhenting av kostnader etc.

For øvrig kan biblioteksjefen kontaktes for nærmere informasjon om hva vi gjør i fht vanlige bibliotekspørsmål og evtuelle fjernlånspørsmål.. Kontakt  Servicetorget på tlf. 784 24 000 som videreformidler kontakt til biblioteksjefen.

 

Goliat gir kompetanseløft i Hasvik og Måsøy

I samarbeid med Hasvik og Måsøy etablerer Eni Norge digitale klasserom for fjernundervisning med bruk av sanntids lyd- og bildeoverføring i de to kommunene. Goliatoperatøren investerer i topp moderne teknisk utstyr, mens kommunene stiller med lokaler.

Topp moderne infrastruktur, med video-overføring og 10 arbeidsstasjoner vil gjøre det mulig å gjennomføre opplæring uten å reise fra hjemkommunen. Utstyret vil gi mulighet for direktesendt overføring av lyd og bilde mellom undervisningsinstitusjoner og klasserommet i kommunene, via internett. Dette åpner et helt nytt vindu mot en rekke kurs-, skole- og universitetstilbud i kommunene.

- Målet er å få kandidater fra influenskommunene i jobb på Goliat plattformen, sier ordfører i Hasvik, Eva Husby. Dette er kommet i stand etter et godt samarbeid mellom influenskommunene og Eni Norge. Som en ekstra bonus vil klasserommet kunne benyttes i opplæring på andre områder, for eksempel innen oppdrettsnæring, forteller Husby.

Goliats driftsorganisasjon i Hammerfest vil gi 150 til 200 arbeidsplasser offshore og på land. – Dette er ett av flere tiltak for å knytte til oss medarbeidere med forankring i landsdelen, sier kommunikasjonsdirektør i Eni Norge, Andreas Wulff.

De virtuelle klasserommene blir etablert for å kunne gi supplerende undervisning til innbyggerne i influenskommunene som ønsker å søke på fagarbeidstillinger på plattformen, men som mangler noe formell kompetanse til å kunne ta fagbrev.

Klasserommene skal etter planen etableres i kommunesentrene Breivikbotn og Havøysund neste år. Kommunene bidrar med egnede lokaler, mens Eni Norge står for det meste av det tekniske utstyret, inkludert vedlikehold og oppgradering gjennom hele Goliats levetid.

Gjennom Hammerfest Flerfaglige Opplæringskontor (HFO) og de lokale NAV-kontorene skal aktuelle kandidater kartlegges, samt behovet for videre opplæring vurderes. HFO vil starte kartleggingsarbeidet innen kort tid.

I den forbindelse kan det informeres om at det ”virtuelle klasserommet” vil bli plassert i samme lokale som biblioteket, men med et eget klasserom på ca. 22 kvm.

Skjema