16. nov. 2020 kl. 09:29

Informasjon om Covid19

Ingen påvist smitte i Måsøy kommune

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Ingen påvist smitte i Måsøy kommune

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Delvis skyet 0
støttek_145x106

Måsøy kommune har barn som trenger besøkshjem, og barn som trenger støttekontakt.

Besøkshjem – er en familie som på oppdrag fra barneverntjenesten tar imot et barn eller et søskenpar i ukedager, helger og/eller eventuelt ferier. Målsettingen med tiltaket kan variere fra sak til sak, men handler oftest om at barnet skal få et pluss i hverdagen.

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcStGSJ3IA94Q92Wd1oNN_7z_-NvgvjkrT0Y5aVni1mEDnaSBhEr

Det gir også mulighet for at slitne foreldre kan få avlastning. Et besøkshjem skal ikke være et "superhjem". Det er ikke nødvendig med sosialfaglig utdannelse for å bli besøkshjem.

En forutsetning for å bli besøkshjem er at familien har en stabil livssituasjon. Det må ikke være noen store livskriser eller rusproblemer i familien. Ellers kreves det at familien har tid, overskudd og sengeplass til et ekstra barn.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRWciNgWRmNXyexQ47t1VkQha2YJM3hskbOhOnNgCDhumKnrQvY

 

Støttekontakt-

hjelper en annen person gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter. Det skal hjelpe ham/henne til å bli mer trygg på seg selv, kunne takle ulike livssituasjoner bedre og å omgås andre mennesker i større grad. Det å ha en støttekontakt gir en mer meningsfull fritid for vedkommende. Det er noe å se fram til, noe å støtte seg på. Et slikt initiativ kan hjelpe et annet menneske mer enn du kan forestille deg.

Du kan bli støttekontakt allerede fra fylte 16 år.

Besøksforeldre og støttekontakter må framlegge uttømmende og utvidet barneomsorgsattest som viser alle strafferettslige reaksjoner som fremgår av reaksjonsregisteret. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder ved inngåelse av kontrakt.

Lønn etter veiledende satser.

Høres dette interessant ut, eller du har spørsmål, ring barnevernleder Helle Mathisen for en uforpliktende samtale på tlf 78 42 40 45.

Skjema