Gjesteboka_150x130

Måsøy Kommune ønsker dialog med innbyggere

Mange kommuner ser innbyggerne i økende grad som likeverdige samarbeidspartnere i forbindelse med produksjon av offentlige informasjon.

Rådmann i Måsøy Kommune ser for seg en økt delekultur mellom det offentlige og innbyggere gjennom blant annet sosiale medier, som igjen kan sees på som et potensial for demokratisering av forvaltningen.

Vil du se hvordan andre kommune jobber med sosiale medier? Se for eksempel på disse sidene:

www.facebook.com/baerumkommune
www.facebook.com/altakommune

Nye hjemmesider for Måsøy Kommune bør vurderes.
Innspill tas gjerne imot på Servicekontoret (Tlf: 78 42 40 00 / e-post: postmottak@masoy.kommune.no).
Gjesteboka egner seg ikke til et slikt formål og blir foreløpig innstilt.

Skjema