3. mars 2021 kl. 15:03

Informasjon om Covid19

Informasjon om koronasituasjon i Havøysund, 03.03.21 kl. 15.00
Ring kommunenes koronatelefon (91 74 72 78) dersom du har spørsmål eller trenger råd/veiledning. Telefonen er ikke en legevaktstelefon og er kun betjent i ordinær dagtid.

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Informasjon om koronasituasjon i Havøysund, 03.03.21 kl. 15.00
Ring kommunenes koronatelefon (91 74 72 78) dersom du har spørsmål eller trenger råd/veiledning. Telefonen er ikke en legevaktstelefon og er kun betjent i ordinær dagtid.

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Skyet -3
økonomiplan 2021

Måsøy kommunes budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

Formannskapet har i møte 01.12.2020 behandlet budsjett 2021 og økonomiplan for 2021-2024 for Måsøy kommune. Dokumentet legges med dette ut til offentlig ettersyn i følge kommunelovens § 14-13. Budsjettet skal behandles av kommunestyret 17. desember 2020.

Skjema