16. nov. 2020 kl. 09:29

Informasjon om Covid19

Ingen påvist smitte i Måsøy kommune

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Ingen påvist smitte i Måsøy kommune

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Skyet 1
Måsøy logo_145x177[1]

Måsøy kommunes økonomiplan 2016-2019 og detaljbudsjett 2016

Rådmannens forslag til budjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019 legges ut til alminnelig ettersyn , jfr. Kommunelvoens § 44, syvende avsnitt.

Detaljbudsjett og økonomiplan skal behandles i Måsøy formannskap 08.12.15 og videre i kommunestyret den 17. desember 2015.

Dokumentene ligger til ettersyn på rådhuset, servicetorget. Eller du kan se de her på hjemmesiden:

Økonomiplan 2016 - 2019

Detaljbudsjett 2016

Skjema