Enlitenpustibakken

Med sansene på lur

Med sansene på lur, utforsker vi Havøysunds natur, nærmiljø, fiskeri og kultur er Høtten barnehages slagord for satsingsområdet vårt Havøysundværingen". Onsdag 27. april 2015 markerte vi Barnehagedagen som har vært utsatt siden 10. mars 2015. Mottoet for dagen var  "Vi vil ut!", og handler om barnehagens arbeid med natur og friluftsliv. 


  1 / 19 
 
 
 


Med "Vi vil ut!" gir barna uttrykk for at de vil oppleve, utforske, bevege seg og lære og ikke minst at de vil ha det moro i naturen! Bakteppet er Friluftslivets år 2015. Gjennom sitt prosjekt Friluftslivets år 2015 ønsker Klima- og miljødepartementet å gi friluftsliv økt oppmerksomhet. De håper på økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen og at flere blir bevisste på de positive effektene friluftsliv har på folkehelsa. Hovedmålgruppe for prosjektet er barn, ungdom og barnefamilier.

Barnehagens formålsparagraf slår fast at respekt for naturen er en av flere grunnleggende verdier som barnehagen skal bygge på, og at barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Arbeid med natur og friluftsliv er knyttet til to ulike fagområder i Rammeplan for barnehagen: Kropp, helse og bevegelse og Natur, miljø og teknikk. I rammeplanen framgår mål om hva barna skal oppleve, erfare og lære gjennom arbeidet med disse fagområdene, og om hvordan personalet skal arbeide for å nå målene.

Hele barnehagen var på en flott tur i nærområdet – her satte vi opp lavoen, hadde forskjellige aktiviteter og lagde mat og poppet popcorn ute.  Foreldrene var inviterte, og det var flere som var innom.  Barna storkoste seg, og fikk mange gode opplevelser og erfaringer i naturen.  Vi hadde satt opp insekts feller på forhånd, men det var ingen som hadde gått i de. Det er nok enda litt kaldt ute.  Barna fant store dragespor, og det ble mye jakt og undring rundt det temaet.  

En flott dag for store og for små! 

Skjema