25. nov. 2021 kl. 13:14

Informasjon om Covid19

Råd og anbefalinger om tiltak for å begrense smitte av covid-19
Ring kommunenes koronatelefon (91 74 72 78), mandag til fredag fra kl 14.00 til 15.30 dersom du har spørsmål eller trenger råd/veiledning. Telefonen er ikke en legevaktstelefon og er kun betjent i ordinær dagtid.

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Råd og anbefalinger om tiltak for å begrense smitte av covid-19
Ring kommunenes koronatelefon (91 74 72 78), mandag til fredag fra kl 14.00 til 15.30 dersom du har spørsmål eller trenger råd/veiledning. Telefonen er ikke en legevaktstelefon og er kun betjent i ordinær dagtid.

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Skyet 1
Forsiden/Tjenester/Økonomi og skatt/Merkantile gebyrer

Merkantile gebyrer

Gebyrene er vedtatt på nytt av kommunestyret 17.12.20 – sak 72/20

1. Innbetalinger og utbetalinger over kontantkasser
Innbetalinger og utbetalinger over kontantkasser (økonomikontoret, Servicetorget, helsesøster, legekontoret, fysioterapeut) er ikke gebyrbelagt.

2. Fakturering
For tilfeldig fakturering tas et administrasjonsgebyr på kr 32,-.
For papirfaktura tas et fakturagebyr på kr 150,-.

3. Lønnstrekk
Tjenester hvor kommunen tilbyr lønnstrekk (husleie, foreldrebetaling barnehage/SFO) er gebyrfritt.

4. Kopiering/utskrift/laminering/telefaks

A-4 kopi/utskrift m/farge

kr 11,- pr ark

A-4 kopi/utskrft s/h

kr 6 pr ark

A-3 kopi/utskrift m/farge

kr 22,- pr ark

A-3 kopi/utskrift s/h

kr 11,- pr ark

A-2 kopi/utskrift

kr 56,- pr ark

A-1 kopi/utskrift

kr 112,- pr ark

A-0 kop/utskrift

kr 226,- pr ark

 


Laminering A-4/A-5


kr 21,- pr ark

Laminering A-3

kr 32,- pr ark

 

 

Telefaks pr side

kr 6,- pr ark

 

 

Skanning A-4

kr 6,- pr ark

Skanning A-3

kr 11,- pr ark

Skanning A-2

kr 22,- pr ark

Skanning A-1

kr 46,- pr ark

Skanning A-0

kr 91,- pr ark

Lag/foreninger 50 % rabatt


5. Utlån
Behandlingsgebyr for utlån og refinansieringer er på 500 kr.


6. Andre gebyrer/ekspedisjonsgebyr
Sektorene skal ikke ta ekspedisjonsgebyr for ovennevnte merkantile oppgaver. Sektorene skal heller ikke fakturere timeforbruk knyttet til slike oppgaver.

7. Innfordringssatser

Purregebyr (1. varsling)

1/10 av inkassosatsen

Purregebyr/inkassovarsel (2. varsling)

2/10 av inkassosatsen

Inkassosatsen er pr. 01.01.17 kr 700,-. Andre innfordringssatser som følge av inkassovirksomhet følger maksimalsatsene i inkassoforskriften.

8. Leie av materiell og utstyr
Materiell og utstyr (prosjektor, flip over o.l.) kr 226,- pr dag

Skjema