30. nov. 2020 kl. 09:47

Informasjon om Covid19

Informasjon fra beredskapsledelsen

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Informasjon fra beredskapsledelsen

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Skyet 1

Offentliggjøring av godkjente valglister

Valgstyret i Måsøy hadde møte 26.05.15 hvor de godkjente 3 valglister til høstens kommunestyrevalg, for Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet.
Når listeforslagene er godkjent, skal valgmyndighetene legge de offisielle valglistene ut til gjennomsyn, jfr. valglovens § 6-7.

Valglistene blir lagt ut på rådhuset - servicetorget, på kommunens hjemmeside og oppslagsstedene i distriktet. 

Godkjente valglister til kommunestyrevalget 2015:
Arbeiderpartiet
Høyre
Senterpartiet

Klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste listeforslag, må fremsettes innen 7 dager etter offentliggjøringen av overskriftene på de godkjente valglistene, jfr. valglovens § 6-8.

Eventuell klage sendes:
Valgstyret i Måsøy
Torget 1
9690 Havøysund
e-post: lis@masoy.kommune.no

 

 

Skjema