16. nov. 2020 kl. 09:29

Informasjon om Covid19

Ingen påvist smitte i Måsøy kommune

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Ingen påvist smitte i Måsøy kommune

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Delvis skyet 0
valg_banner_198x123px

Offentliggjøring av godkjente valglister

Valgstyret i Måsøy hadde møte 14.05.19 hvor de godkjente 4 valglister til høstens kommunestyrevalg, for Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Rødt. Når listeforslagene er godkjent skal valgmyndighetene legge de offisielle valglistene ut til gjennomsyn, jfr. valglovens § 6-7.

Valglistene blir lagt ut på rådhuset - Servicetorget og kommunens hjemmeside.

Godkjente valglister til kommunestyrevalget 2019:

Arbeiderpartiet

Høyre

Senterpartiet

Rødt

Klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, må fremsettes innen 7 dager etter offentliggjøring av de godkjente valglistene, jfr. valglovens § 6-8.

Eventuell klage sendes:
Valgstyret i Måsøy
Torget 1
9690 Havøysund
e-post: imp@masoy.kommune.no

Skjema