25. mars 2022 kl. 12:47

Informasjon om Covid19

Oppdatert informasjon om covid vaksinering

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Oppdatert informasjon om covid vaksinering

Les mer...
Forsiden/Offentlig høring/Ordensreglement Måsøyskolen

Offentlig høring - Ordensreglement Måsøyskolen

I følge opplæringsloven § 9 A-10 skal alle kommuner ha et ordensreglement som skal gi regler om rettene og pliktene til elevene, samt inneholde regler om orden og oppførsel. 

Det foreslås at det nye ordensreglementet skal gjelde fra 01.10.22, da med forbehold at det vedtas i kommunestyremøte 29.09.22.

Her kan du lese høringsforslaget: Forslag om ordensreglement for grunnskoler i Måsøy kommune

Om høringen
Det skal lages ordensreglement for grunnskolene i Måsøy kommune.  Reglementet er å regne som forskrift og skal følge forvaltningslovens regler for fastsettelse. Det innebærer at forslaget skal ut på høring før det vedtas av lokalt politisk styringsorgan.

I forbindelse med høringen er det spesielt ønskelig å få innspill på følgende:

  • Er det noe i forskriften som er formulert sånn at den ikke gir god nok informasjon/eller er vanskelig å forstå?
  • Mangler det noe som bør tas med i ordensreglementet?

Høringsbrevet og forslaget til nytt ordensreglement sendes også til grunnskoler, FAU, elevråd og fagforeninger. 

Høringsinnspill må være skriftlige og sendes via e-post til:  postmottak@masoy.kommune.no

Høringsfrist: 01.09.22

Har du spørsmål? Kontakt virksomhetsleder oppvekst Reneè B. Andersen, rea@masoy.kommune.no

Skjema