16. nov. 2020 kl. 09:29

Informasjon om Covid19

Ingen påvist smitte i Måsøy kommune

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Ingen påvist smitte i Måsøy kommune

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Delvis skyet 0
standard_Sami_flag_svg_145x108

Ordførerens hilsen på samefolkets dag

Fredag 6. februar er en dag felles for alle samer i Norge, Sverige, Finland og Russland, og var feiret første gang i 1993. Samekonferansens vedtak i 1993 lå til grunn for Sametingets vedtak om å gjøre 6. februar til Samisk folkedag.

Fra 2004 har dagen vært offisiell flaggdag, og det er valgfritt om en i tillegg til det norske flagg også heiser det samiske flagget. Flagget er en hilsen til samene på Samefolkets dag, og som ordfører benytter jeg anledningen til å gratulere og ønske lykke til med dagen. Lihkku beiviin.

 

Tirsdag var jeg på et hyggelig møte sammen med Pensjonistforeningen. De fikk en orientering om «rikets tilstand» samtidig som de tok opp saker som de er opptatt av, noe jeg synes er flott. Det er alltid godt å få innspill fra publikum, og i dette tilfelle kom det fram at de ønsket søppeldunker langs strandgata ut mot Hallvika. Det må vi klare å få til, samtidig som både Pensjonistforeninga og jeg oppfordrer oss alle til ikke å kaste søppel, sneiper og snuspakker rundt omkring. Hundebæsj var også et tema. Ikke alle hundeeiere er like flinke til å ta med pose på tur samtidig som det viser seg at mange av de som allikevel gjør det, kaster posen med bæsjen i naturen, noe som vises godt bl.a. langs veien til Gavlen. Dette er selvsagt ingen god løsning da nedbrytningstiden for plast er mangeårig.

Vi skal også se om kommunen kan få satt opp flere parkbenker – når våren kommer – i Storvannsveien og Hjelmsøyveien.

 

Ofte får ordfører spørsmål om bolig. Kommunen eier mange boliger, både ungdomsboliger, eldreboliger og boliger til eget personell. Kommunestyret har bedt administrasjonen om å vurdere eget boligbehov, samtidig som enkelte boliger skal legges ut for salg. Vi har nå innhentet takst på fem boliger. Disse vil bli lagt ut for salg i løpet av kort tid.

Tanken er at kommunen på sikt skal redusere sin boligmasse og ikke stå som eier av flere boliger enn det som strengt tatt er nødvendig for å dekke eget behov.

 

Lørdag er det igjen revy på Samfunnsalen i regi av Musikkforeninga. Dette er noe vi alle gleder oss til, samtidig som vi er spente på hvem «som får det» denne gang.

 

Det ser ut til å bli ei vindfull helg. Hold på hatten.

 

Hilsen Gudleif

Skjema