25. nov. 2021 kl. 13:14

Informasjon om Covid19

Råd og anbefalinger om tiltak for å begrense smitte av covid-19
Ring kommunenes koronatelefon (91 74 72 78), mandag til fredag fra kl 14.00 til 15.30 dersom du har spørsmål eller trenger råd/veiledning. Telefonen er ikke en legevaktstelefon og er kun betjent i ordinær dagtid.

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Råd og anbefalinger om tiltak for å begrense smitte av covid-19
Ring kommunenes koronatelefon (91 74 72 78), mandag til fredag fra kl 14.00 til 15.30 dersom du har spørsmål eller trenger råd/veiledning. Telefonen er ikke en legevaktstelefon og er kun betjent i ordinær dagtid.

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Skyet 1
Forsiden/Offentlig høring/Planstrategi 2020 - 2024

Si din mening: Kommunal planstrategi 2020 - 2024

Det er nå åpent for å komme med innspill til planstrategi 2020-2024.

Planstrategien er et verktøy for å drøfte og prioritere hvilke planoppgaver kommunen skal jobbe med i resterende kommunestyreperiode. Et viktig utgangspunkt for arbeidet er Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging 2019 - 2023.

Si din mening
Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. Vi inviterer enkeltpersoner, bedrifter, nabokommuner og andre til å sende sine synspunkter og merknader til planstrategien.

Utkast til kommunal planstrategi 2020-2024 finner du her.

Frist for å komme med innspill: 14. juni 2021

Spørsmål kan rettes til saksbehandler Pål Eskil Sneve Hansen tlf. 47636479 eller Pal.Eskil.Sneve.Hansen@masoy.kommune.no

Innspill merkes med «Planstrategi 2020-2024», og kan sendes på flere måter:

Skjema