Brøytebil_145x103

Plassering søppeldunker på offentlig veganlegg – oppfordring til beboerne i Havøysund.

For å kunne brøyte og ev. strø mere effektivt, oppfordres beboerne i Havøysund om at man på renovasjonsdagen, unngår å plassere søppeldunken direkte på arealer som normalt brøytes eller strøs. Dette gjelder selve kjørebanen samt på gang sykkelstier og fortau. Plassering inntil slike arealer går som regel helt greit. Takk for samarbeidet.

Skjema