30. nov. 2020 kl. 09:47

Informasjon om Covid19

Informasjon fra beredskapsledelsen

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Informasjon fra beredskapsledelsen

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Delvis skyet 1
DSC_0676

Praten satt løst på SpråkCaféen

Tirsdag 24 mars ble det for første gang arrangert SpråkCafé i det nyåpnete biblioteket.  Tiltaket er en del av det lokale Bolyst prosjektet, og vil etter planen arrangeres på månedlig basis. Arrangementet retter seg spesielt mot fremmedspråklige og arbeidsinnvandrere i kommunen, er åpen for alle som har lyst til å øve på å prate norsk i uformelle omgivelser. Erfaring fra andre Bolyst-kommuner viser at språkopplæring er det absolutt viktigste virkemidlet når det gjelder integrering av fremmedspråklige. I så måte er tanken bak språkcaféen både å fremme språkforståelsen, men også å styrke samholdet på tvers av kulturer og følelsen av tilhørighet.


  1 / 6 
 
 
 


Kaken holdt ikke mål

Av de atten fremmøtte var det representanter både fra Polen, Litauen, Portugal, Egypt, Brasil og Thailand. I tillegg stilte Even Johansen, Kent Johnsen, Lillian Jacobsen, sammen med undertegnede, opp som språkverter for å bidra med veiledning slik at norsken fløt best mulig. Samtalen gikk løst og ledig rundt bordene og i tillegg til den uformelle praten ble det også diskutert ulike tiltak som kan bedre integreringen i Måsøy kommune og forslag til fremtidige språkcafeer og  sosiale arrangementer. Både norsken og kaffen fløt, men noen av de fremmøtte var ikke fornøyd med kjøpekakene som ble servert, så de tok like godt på seg å bake selv til neste språkcafé (torsdag 23 april). 

Språkverter søkes

Etter planen skal det avholdes språkcafé en gang i måneden, men for å få det til er vi avhengige av norsktalende ”språkverter” som kan bistå med grunnleggende veiledning og hjelp til å holde praten i gang. Noen har allerede meldt seg som språkverter, men for å kunne bytte litt på trenger vi flere. Arrangementet er på kveldstid og varer normalt fra 19-21. Ingen forberedelse kreves. 
Om dette kan være noe for deg, meld din interesse på epost til haa@masoy.kommune.no 

Skjema