25. nov. 2021 kl. 13:14

Informasjon om Covid19

Råd og anbefalinger om tiltak for å begrense smitte av covid-19
Ring kommunenes koronatelefon (91 74 72 78), mandag til fredag fra kl 14.00 til 15.30 dersom du har spørsmål eller trenger råd/veiledning. Telefonen er ikke en legevaktstelefon og er kun betjent i ordinær dagtid.

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Råd og anbefalinger om tiltak for å begrense smitte av covid-19
Ring kommunenes koronatelefon (91 74 72 78), mandag til fredag fra kl 14.00 til 15.30 dersom du har spørsmål eller trenger råd/veiledning. Telefonen er ikke en legevaktstelefon og er kun betjent i ordinær dagtid.

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Skyet 1
Forsiden/Tjenester/Selvbetjening/Planer/Kommunale planer/Reguleringsplaner

Reguleringsplaner

Her finner du en oversikt over digitale reguleringsplaner i Måsøy kommune.

Snefjord vindkraft
- Plankart 
- Plankart full målestokk A0 (rundt 10 MB)
- Planbestemmelse
- Planbeskrivelse
          - Vedlegg 1
          - Vedlegg 2
          - Vedlegg 3
          - Vedlegg 4
          - Vedlegg 4 forts.
          - Vedlegg 5
          - Vedlegg 6
          - Vedlegg 7
          - Vedlegg 8

Hamnedalen hyttefelt
- Plankart
- Planbestemmelse
- Planbeskrivelse

Rasteplass Lillefjord
- Plankart
- Planbestemmelse
- Planbeskrivelse

Fyllingsområdet
- Plankart
- Planbestemmelser
- Planbeskrivelse

Hallvika industriområdet
- Plankart
-Reguleringsbestemmelser
-Planbeskrivelse

Havøygavlen
- Plankart
- Planbestemmelser
- Planbeskrivelse

Havøysund sentrum
- Plankart
- Planbestemmelser
- Tegnforklaring

Havøysund sentrum Torget
- Plankart
- Planbestemmelser
- Planbeskrivelse

Krokelva
- Plankart
- Planbeskrivelse og planbestemmelser

Krokelvdalen hyttefelt
- Plankart
- Planbestemmelser
- Planbeskrivelse

Lomvannsområdet
- Plankart
- Planbestemmelser
- Tegnforklaring

Søndre dalområde
- Plankart
- Planbestemmelser
- Tegnforklaring

Søndre dalområde endring 1
- Plankart
- Planbestemmelser
- Tegnforklaring

Søndre dalområde endring 2
- Plankart med bestemmelser
- Tegnforklaring

Selvika
- Plankart
- Reguleringsbestemmelser
- Planbeskrivelse

Eiterfjordbotn Øst
Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
 

Skjema