30. nov. 2020 kl. 09:47

Informasjon om Covid19

Informasjon fra beredskapsledelsen

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Informasjon fra beredskapsledelsen

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Skyet 2
kommunaplan_145x96

Rullering av tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

I forbindelse med rullering av "tematisk kommunedelplan for anlegg og områder for iidrett og friluftsliv" inviteres det til innspillsmøte TIRSDAG 15. OKTOBER, KL. 19.00 I KANTINEN PÅ RÅDHUSET.

Tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ,er ment å gi en oppdatert og god oversikt over anlegg for idrett - og friluftsliv i Måsøy Kommune. Her skal det komme frem hvilke anlegg som trenger oppgradering, samt hvilke nybygg som planlegges, både på kort og lang sikt i komunen. Denne planen vil også være det dokumentet som danner grunnlaget for prioriteringer av spillemiddelsøknadene fra Måsøy Kommune. 

Planen er delt op ii handlingsplan og prioritertliste.

 

Håper mange har mulighet å delta på møtet. Det er også mulig å sende inn innspill og spørsmål på mail 

Skjema