16. nov. 2020 kl. 09:29

Informasjon om Covid19

Ingen påvist smitte i Måsøy kommune

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Ingen påvist smitte i Måsøy kommune

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Skyet 1
Sjumil-page-001

Seminar med Oddvar Bjørnestad

Sjumilsstegsprosjektet «Aktiv foreldremedvirkning for bedre helse» arrangerte den 05.02.2015 et seminar for foreldre og alle voksne som er opptatt av barn og unge. Oddvar Bjørnestad var foredragsholder for foredraget ved navn «Barneoppdragelse – Ingen sport for pyser». Dette var en tankevekkende forelesning om det å ha unger og ungdom i oppvekst. Med masse humor, egne erfaringer fra både yrkesliv og familieliv tok han oss inn i mange interessante og viktige problemstillinger som de aller fleste kan kjenne seg igjen i hverdagslivet. Hovedfokuset var voksenrollen, hvor viktig det er av vi voksne må snakke sammen og alltid ha fokuset på barnas beste. Dette gjelder enten om vi er lærere, barnehagepersonell, foreldre, besteforeldre eller naboer. Det handler om å bry seg og ta et felles ansvar som voksne.

 


  1 / 15 
 
 
Anita S. Strøm ønsker velkommen til seminar på skolen
 


Oddvar Bjørnestad er spesialpedagog og har jobbet med og for barn og unge hele sitt voksne liv. Oddvar forteller at han har holdt forelesninger i 280 av Norges kommuner, og vi er stolte av at Måsøy kommune er første kommune i Finnmark som han besøker.

Det var over 60 fremmøtte til Havøysund hotell denne kvelden for å høre forelesningen, som ble åpnet med nydelig sang fra seks elever fra Måsøy kulturskole. I tillegg holdt han forelesning på Havøysund skole tidligere på dagen for alle som jobber med barn og unge i kommunen.

 

Prosjektet «Aktiv foreldremedvirkning for bedre helse» er en satsning gjennom sjumilssteget som kort fortalt handler om å iverksette barnekonvensjonen. Sjumilssteget er en nasjonal satsning og det er Fylkesmannen i de ulike fylkene som gir støtte til prosjekter i kommunene. Måsøy kommune har i 2015 startet gjennomføringen av prosjektet, og har tidligere markert åpningen av friluftslivets år den 13.01.2015 med bålfyring, utekos og aktiviteter ved Gapahuken på Storvannet i samarbeid med Måsøy jeger og fisk. Foredragene som ble holdt den 05.02.2015 er det andre arrangementet og en av storsatsingene til prosjektet. Målet med prosjektet er å styrke foreldres medvirkning og foreldrerollen i arbeid med barn og unge for slik å styrke barnas mulighet og evne til medvirkning.

Vi jobber videre med prosjektet og samarbeider både med foreldre, ungdommer og frivillige lag og foreninger her i Måsøy kommune med mange spennende planer som skal iverksettes utover i 2015.

 

Takk til alle dere som deltok på seminarene! Vi håper dere hadde en fin opplevelse og noen tanker å ta med dere videre. 

Skjema